S-a întâmplat azi

12.7.1932

Etichete:
Scrie: "Să nu vrem să judecăm. Fiecare vede lucrurile din punctul lui de vedere... şi cu înţelegerea sa, foarte limitată aproape întotdeauna, şi de multe ori cu ochii întunecaţi sau înceţoşaţi de patimă.
În plus, ca la acei pictori modernişti, viziunea unor persoane este atât de subiectivă şi de bolnăvicioasă, încât schiţează nişte trăsături arbitrare, asigurându-ne să acestea reprezintă portretul nostru, conduita noastră...
Ce puţin valorează judecăţile oamenilor! – Nu judecaţi fără să cerneţi judecata voastră în rugăciune".