Sfântul Josemaría Escrivá. Fondatorul Opus Dei - Opus Dei: viața și mesajul fondatorului, Sfântul Josemaría Escrivá de Balaguer. Mărturiile despre Opus Dei. O cale de sfințenie în muncă și în viață de zi cu zi http://www.ro.escriva.org/ <![CDATA[Site-ul Sf. Josemaría fuzionează cu www.opusdei.org]]> Pe 9 ianuarie 2018 se naște o nouă versiune a site-ului oficial al Sfântului Josemaría. Conținutul actualei pagini web va rămâne activ, dar într-o secțiune specială a site-ului Opus Dei (www.opusdei.org). Adresa curentă www.ro.josemariaescriva.info va continua să funcționeze.

Cu această schimbare, site-ul Sfântului Josemaría va fi mai ușor accesibil de pe dispozitivele mobile, în timp ce site-ul Opus Dei este îmbogățit cu conținutul fondatorului.

Pentru a continua să primiți știri despre Sf. Josemaría prin e-mail, trebuie să vă înregistrați pentru buletinul informativ Opus Dei. Procedura este simplă: accesați http://www.opusdei.ro/ro-ro/newsletter/ și indicați adresa dvs. de e-mail. Veți primi un mesaj care solicită confirmarea înregistrării, care poate fi anulată în orice moment.

Buletinul informativ este lunar, dar vor fi trimise și notificări imediate în cazul publicării conținutului relevant. De acum încolo va include și știri despre Sf. Josemaría, în timp ce newsletterul www.josemariaescriva.info nu va mai fi trimis.]]>
<![CDATA[În casa din Nazaret]]> A plecat deci cu ei şi s-a întors la Nazaret şi era supus lor. Mama sa păstra toate aceste lucruri în inima ei. Şi Isus creştea în înţelepciune, vârstă şi har în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor (Lc 2, 51-52).

Isus, care creşte şi trăieşte ca unul dintre noi, ne descoperă că existenţa umană, cu situaţiile cele mai simple şi comune, are un sens divin. Deşi am considerat de atâtea ori acest adevăr, trebuie să ne umple de admiraţie considerarea celor treizeci de ani de obscuritate care constituie partea cea mai mare a timpului pe care Isus a petrecut-o între oameni, fraţii săi. Ani obscuri, dar pentru noi luminoşi ca lumina soarelui. Sunt, mai mult, splendoarea care luminează zilele noastre, care le dă o semnificaţie autentică: pentru că altfel nu suntem decât credincioşi comuni care duc o viaţă cu totul egală a acelora de atâtea milioane de persoane din cele mai diferite locuri ale pământului.

Pentru cunoscuţii săi Isus nu a fost decât acesta: fabri filius, Fiul tâmplarului. Când apoi vin cei trei ani de viaţă publică şi osana mulţimii, lumea se miră: cine este acesta şi de unde a învăţat atâtea lucruri? Pentru că viaţa sa fusese viaţa comună a oamenilor din ţara sa. El însuşi era cunoscut ca faber, filius Mariae, tâmplarul, fiul Mariei. Şi era Dumnezeu, şi venea să împlinească Răscumpărarea neamului omenesc, să atragă la sine toate lucrurile”
Este Isus care trece, 14

Sfântul Josemaría Escrivá se simţea îndemnat prin chemarea divină să imite în mod special viaţa „ascunsă” a lui Isus, viaţa sa obişnuită atât de asemănătoare cu ocupaţiile majorităţii persoanelor. Şi în învăţăturile sale propunea acest ideal.

Visul meu – un vis care a devenit realitate – este ca să fie o mulţime de fii ai lui Dumnezeu care se sfinţesc trăind condiţia comună a semenilor lor, împărtăşindu-le temerile, aspiraţiile, eforturile. Simt trebuinţa de a le striga lor acest adevăr divin: voi rămâneţi în mijlocul lumii nu pentru că Domnul nu v-a chemat. El v-a chemat să rămâneţi în mijlocul activităţilor şi datoriilor pământeşti făcându-vă să înţelegeţi că vocaţia voastră umană, munca voastră, calităţile voastre, departe de a fi străine planurilor divine, sunt lucruri pe care el le-a sfinţit trăindu-le ca o oferire foarte plăcută Tatălui.
Este Isus care trece, 20

Un alt aspect care nu lipsea vreodată în reflexia sa asupra anilor de la Nazaret era Sf. Iosif. Devoţiunea faţă de sfântul patriarh a crescut în el într-un chip impetuos până la sfârşitul vieţii sale. Iată o notă din omilia despre Sf. Iosif, din Este Isus care trece:

Dacă Iosif a învăţat de la Isus să trăiască în mod divin, aş îndrăzni să spun că, omeneşte, el l-a învăţat multe lucruri pe Fiul lui Dumnezeu. Este ceva care nu mă satisface în titlul de tată presupus, cu care adesea este desemnat Iosif, pentru că induce la a gândi că raporturile între Iosif şi Isus ar fi fost reci şi exterioare. Este adevărat că credinţa noastră ne învaţă că nu era tată după trup, dar nu este aceasta unica paternitate (...).

Iosif l-a iubit pe Isus aşa cum un tată iubeşte pe fiul său şi i se dedică dăruindu-i tot ce-i mai bun pe care putea. Iosif, având grijă de acel Prunc care i-a fost încredinţat, a făcut din Isus un tâmplar: i-a transmis meseria sa. Locuitorii din Nazaret vor vorbi de aceea de Isus numindu-l uneori tâmplarul, alte ori fiul tâmplarului. Isus a lucrat în atelierul lui Iosif şi alături de Iosif. Care vor fi fost calităţile lui Iosif, cum a lucrat în el harul, pentru a-l face capabil de a duce la bun sfârşit maturitatea umană a Fiului lui Dumnezeu? Pentru că Isus a trebuit să i se asemene în multe aspecte: în modul de a lucra, în trăsăturile caracterului său, în accent. În realismul lui Isus, spiritul său de observaţie, modul de a şedea la masă şi de a frânge pâinea, gustul pentru discursul concret, luând notă de la lucrurile din viaţa obişnuită: toate acestea sunt reflexul copilăriei şi al tinereţii lui Isus, şi deci şi reflexul familiarităţii cu Iosif.
Este Isus care trece, 55]]>
<![CDATA[Isuse, ajută-mă să am o faţă senină!]]> Luis Gordon - inginer, fondator al unei fabrici de malţ din Ciempozuelos - apare împreună cu fraţii Romeo şi cu alţi prieteni în grupul care, începând din 1931, mergea în fiecare duminică după-amiaza la Spitalul General din Madrid, ca să îngrijească bolnavii. Este protagonistul punctului nr. 626 din Drum:
Este adevărat, Doamne, că Ţi-a adus multă mângâiere acea "subtilitate" a ditamai bărbatului-copil care, simţind tulburarea produsă de ascultarea pentru a împlini ceva neplăcut şi respingător, îşi spunea în şoaptă: Isuse, ajută-mă să am o faţă senină!

Întâmplarea a avut loc în acel spital de pe strada Santa Isabel, unde mergeau să le facă diverse servicii bolnavilor: să le taie unghiile, să îi pieptene, să le spună cuvinte duioase. La Luis Gordon şi la această întâmplare se referea Mons. Escrivá de Balaguer într-o zi a anului 1972, în Spania:
Îmi amintesc - despre acesta pot să vorbesc, pentru că este deja în Cer de mulţi ani - că o persoană dintr-o familie cunoscută, unul dintre primii din acea epocă, din primii ani ai Opus Dei, a luat o oală de noapte - era a unui tuberculos şi cum mai era...! - I-am spus: Haide, la spălat cu ea! Iar apoi mi-a fost milă puţin, din cauza figurii dezgustate pe care o făcuse. M-am dus după el, era la acelaşi etaj - într-un spital general - o cămăruţă unde se spălau obiectele acestea şi l-am văzut cu o minunată figură angelică, spălând cu toată mâna.

Citat de Salvador Bernal, Însemnări despre viaţa Fondatorului Opus Dei, p. 167-168]]>
<![CDATA[Operele complete ale Sfântului Josemaría]]> În articolul „Opera scrisă și predicarea Sfântului Josemaría Escrivá de Balaguer” (Studia et Documenta, 3, 2009, pag. 203-276), profesorul José Luis Illanes arată că paginile scrise de mâna Sfântului Josemaría sunt mai multe decât titlurile publicate până acum.

Proiectul, echipa, metoda
Institutul Istoric al Sfântului Josemaría Escrivá de Balaguer, de la înființarea sa de către prelatul Opus Dei în anul 2001, are, printre altele, misiunea de a pregăti, după criterii științifice, editarea operelor complete ale Sfântului Josemaría. Pentru a întreprinde proiectul, s-a constituit o comisie coordonatoare, alcătuită din 9 persoane.

După ce a studiat ansamblul operei scrise a întemeietorului Opus Dei, comisia numită a hotărât să își orienteze munca către pregătirea edițiilor critice care oferă un text sigur, alături de o introducere istorică și comentarii care ajută la îmbogățirea lecturii, de aceea operele colecției de față s-au numit “edițiile critico-istorice”.

Colaboratorii
În paralel cu această muncă pregătitoare, s-a ajuns la un acord cu Fundația Studium (Madrid), instituția care deține copyright-ul acestei colecții și totodată administrează drepturile de autor ale scrierilor Sfântului Josemaría, și cu Editura Rialp, din Madrid, care și-a asumat sarcina de a publica colecția. Astfel au rămas stabilite condițiile pentru publicarea colecției.

Ținta: Colecția completă
Pentru a proceda în mod sistematic, textele diferite ale fondatorului Opus Dei au rămas adunate în cinci serii:

I. Opere publicate: cărți și alte scrieri deja publicate.
II. Opere nepublicate: texte ale Sfântului Josemaría care se pot considera opere în sensul strict, adică, unități redacționale destinate de autorul său să fie răspândite, dar nu au fost încă făcute publice. Spre exemplu, documentele îndreptate către credincioșii Opus Dei denumite Instrucțiuni și Scrisori.
III. Epistolar: corespondența personală.
IV. Autografe: însemnări separate cu reflecții personale, scheme de predicare și alte scrieri analoge.
V. Predicare orală: reconstruire a predicării Sfântului Josemaría începând de la scheme sau însemnări luate de cei care l-au auzit sau prin înregistrări pe suport magnetic.

Primele roade
Munca la ediția critico-istorică a început cu prima serie, din care s-au publicat deja 3 volume: Camino (Drum) (2002), Santo Rosario (Sfântul Rozariu) (2010) și Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer (Conversații cu Mons. Escrivá de Balaguer) (2012). În curând vor apărea atât Es Cristo que pasa (Este Isus care trece) și La Abadesa de Las Huelgas (Abatele de las Huelgas), cât și un volum cu Discursuri și un altul cu Scrieri variate, în care se vor culege texte de diferite genuri (omilii, articole, interviuri și conferințe) publicate original separat. Se pregătește de asemenea ediția uneia dintre operele postume ale Sfântului Josemaría, Prietenii lui Dumnezeu. Mai târziu se va începe și cu Calea crucii, Brazda și Forja.

În momentul de față, s-a început să se lucreze la a doua serie: se găsește în curs de elaborare un volum cu Instrucțiuni și un altul cu meditații.]]>
<![CDATA[Novena bolnavilor]]> Autorul, pr. Francisco Faus, a scris novena mișcat de iubirea Fondatorului Opus Dei (Lucrarea lui Dumnezeu), cu care a locuit la Roma (din octombrie 1953 până în iulie 1955) și mai târziu în Brazilia (în perioada mai-iunie 1974). Această dragoste filială, prin care l-a văzut mereu ca tată - Părintele - și devoțiunea pe care o avea - la fel ca alte mii de persoane - i-a împins să pregătească această publicație.

„M-am gândit că puteau ajuta multe persoane, în mod popular, simplu și accesibil, să cunoască învățăturile Sfântului Josemaría, și de asemenea să le ajute prin mijlocirea sa” a scris pr. Faus.

Novena a bolnavilor

Din ziua morţii sale, 26 iunie 1975, au început să sosească la sediul Prelaturii Opus Dei (Lucrarea lui Dumnezeu), la Roma, din toate părţile lumii, relatări despre favorurile atribuite mijlocirii Mons. Josemaría Escrivá: convertiri, hotărâri de a practica temeinic credinţa creştină, vindecări, favoruri materiale... Este ecoul unei devoţiuni pe care Sfântul Scaun a calificat-o ca „un fenomen autentic de pietate populară”.

Vă oferim Novena a bolnavilor a Sfântului Josemaría Escrivá în format Kindle, epub și PDF.

Pr. Francisco Faus, s-a născut la Barcelona în 1931, este preot încardinat în Prelatura Opus Dei. Absolvent al Facultății de Drept în cadrul Universității din Barcelona, doctor la Facultate de Drept Canonic în cadrul Universității Sf. Toma de Aquin din Roma. Sfințit preot în 1955, locuiește din 1961 în Sao Paulo (Brazilia), unde desfășoară o intensă activitate de formare creștină și îndrumare spirituală cu studenți, profesioniști, preoți și seminariști. A publicat diferite lucrări de spiritualitate. ]]>
<![CDATA[Cine te-a învățat să mergi pe jos?]]> Părinte, am citit în Drum, că Sfânta Fecioară este calea pentru a merge la Isus, n-ați putea-o explica puțin?

Mi-ai putea zice-o tu mie, sunt sigur că mi-ai zice-o imediat.
Mi-ai da multe motive, nu?
Când ai început să mergi pe jos, cine mergea după tine, fiica mea?, așa... Mama mea...
Și dacă te clătinai, te lăsa să cazi pe pământ?

Da...

Nu! Te prindea înainte! Și vreodată, auzi, vreodată, dacă te-a lăsat vreodată să cazi, a fost ca să vezi că aveai nevoie de ea, (și îți dai seama) că nu puteai să mergi pe jos singură, că aveai nevoie de mama, nu?

Și de asemenea Sfânta Fecioară, uneori, dacă nu suntem evlavioși, ne lasă un pic să zicem, nu mari ofense Fiului Său, nu se va întâmpla dacă o iubim!, și apoi ne apropiem mai mult de Ea, ne prindem de îmbrăcămintea ei, și ne plimbăm, ne plimbăm liniștiți.

De aceea Ea este calea. Asta m-ai întrebat?]]>
<![CDATA[Date istorice despre Josemaría Escrivá]]> Cu prilejul de 17 mai, aniversarea beatificări lui Josemaría Escrivá, site-ul care îi este dedicat a publicat o serie de documente despre viața sa, despre începuturile lui Opus Dei și despre contextul politic al întemeierii sale.

Cu sprijinul Centrului de Documentare și Studii Josemaría Escrivá de Balaguer (CEDEJ), José Miguel Cejas răspunde la o serie de întrebări cu caracter istoric despre viața fondatorului Opus Dei și despre familia sa, despre originile Opus Dei, despre contextul politic și social în care s-a dezvoltat Opus Dei la începuturile sale, despre atitudinea lui Josemaría fața de războiul civil spaniol, fața de Franco și despre multe alte probleme.

Iată ansamblu fișelor puse la dispoziție de mai multe persoane pe site-ul Sfântului Josemaría.

INDEX TEMATIC

Familia Escrivá la Barbastro

1. Care era situație economică a familiei Escrivá?

2. Care a fost mediul socio-cultural al copilăriei lui Josemaría Escrivá?

Falimentul afacerii familiale

3. Care a fost cauza falimentului întreprinderii lor de familie?

4. Care era angajament pe care asociatul lor nu l-a respectat?

Întemeierea Opus Dei

5. Cum putem să ne asigurăm că Sf. Josemaría a întemeiat Opus Dei în 1928 când la acea dată Lucrarea nu avea nici un singur membru?

Începuturile lui Opus Dei

6. Cu ce dificultăţi s-a confruntat Opus Dei la începuturile sale?

7. Ce tip de persoane frecventa Sf. Josemaría la începuturile lui Opus Dei?

Atitudinea față de cea de-a doua Republică și insurecția militară

9. Care a fost atitudinea fondatorului Opus Dei față de cea de-a doua Republică?

10. A crezut într-o soluția de forță?

11. Care a fost atitudinea sa față de revolta militară din 18 iulie 1936?

Atitudinea față de generalul Franco

12. Care a fost atitudinea sa față de generalul Franco în timpul războiului?

Avatarurile războiului civil

13. A fost într-adevăr asasinat un preot care a fost confundat cu Sf. Josemaría?

14. Din ce motive a trebuit să se ascundă în timpul războiului? Cine l-a găzduit?

15. Ce legături au existat între Escrivá și doctorul Suils? Cum a ajuns să se ascundă într-o clinică psihiatrică?

16. Cum și-a asumat condiția sa de preot în timpul războiului?

17. Pentru ce s-a hotărât să fugă traversând Pirinei?

18. Cine a plătit cheltuielile lui Escrivá în timpul războiului și cine a pus la punct traversarea Pirineilor?

19. Cum au intrat în contact cu călăuzele?

20. Cine l-a ajutat să traverseze Pirineii? Ce sumă i s-a cerut pentru acest lucru?

21. Cine l-a însoțit în această traversare a Pirineilor? Cin făcea parte din Opus Dei și cine nu?

La Burgos

22. De ce fondatorul s-a instalat la Burgos?

23. A avut la Burgos contacte cu Franco sau cu membrii marcanți ai mișcării falangiste?

24. Cu cine și unde locuia la Burgos?

În fața acțiunilor organizate de franchiști

25. Cum a interpretat Sf. Josemaría acțiunile de represalii organizate de franchiști în timpul războiului?


Membrii Opus Dei în timpul războiului civil

26. Membrii Opus Dei au suferit persecuții sau represalii politice?

27. În care tabără au fost înrolați membrii Opus Dei?

28. De ce Falanga s-a opus lui Opus Dei în primii ani după război?

29. Cine l-a denunțat pe Escrivá Tribunalului pentru reprimarea comunismului și a franc-masoneriei? Care au fost urmările afaceri?

30. Ce gândea Escrivá despre Hitler și nazism?]]>
<![CDATA[Am descoperit credinţa catolică mulțumita căutării frumuseţii]]> După cum informează Gaudíum Press, artistul responsabil pentru proiectarea şi construcţia Templului Expiator al Sagrada Família din Barcelona, a vrut să aprofundeze gândirea Slujitorului lui Dumnezeu, Antoni Gaudí, pentru a-şi putea executa opera.

Atunci a cunoscut adevăratul sens al muncii sale şi adevărata frumuseţe. „Numele meu este Etsuro, care înseamnă „om fericit”, şi s-a împlinit: adevărata fericire este cea de acum când am întâlnit credinţa” a afirmat cu mândrie.

La conferinţa intitulată „Pe urmele lui Gaudí”, Sotoo a împărtăşit studenţilor drumul convertirii sale: „La început, am analizat cuvintele lui Gaudí, machetele lui Gaudí, dar a venit momentul în care a trebuit să realizez un proiect pe care nici măcar Gaudí nu şi-l imaginase şi nu-l proiectase”.

Artistul japonez a decis să încerce să înţeleagă viziunea arhitectului spaniol. „Am încercat să privesc în direcţia în care privea Gaudí. Însă. pentru asta trebuia să fiu unde era Gaudí, şi unde era Gaudí? Gaudí era în lumea credinţei. De aceea, pentru mine era firesc să vreau să intru în această lume a credinţei, pentru a cunoaşte mai mult, sau pentru a putea finaliza munca ce-mi fusese atribuită”.

Descoperirea credinţei catolice, care se bazează pe gândul Slujirii lui Dumnezeu, a satisfăcut pe deplin toate aşteptările artistului. „Din acel moment, viaţa mea a luat o altă întorsătură, am înţeles toate cuvintele, dar nu atât de limpede pe cât îmi doream”, a afirmat Sotoo.

Convertirea l-a ajutat pe sculptor să înţeleagă profunzimea spirituală pe care o vedea Antoni Gaudí în vocaţia artistică. Artistul japonez a reflectat asupra unei fraze binecunoscute a Slujitorului lui Dumnezeu „Arta este strălucirea adevărului: fără adevăr nu există artă”. Concluziile acestei reflectări au schimbat modul de a-şi înţelege activitatea: „Sunt un simplu arhitect, dar caut arta” a afirmat Sotoo. „A găsi adevărul este foarte greu, nu reuseşti întotdeauna. De aceea eu cred că nu există meseria de artist. Doar că cine caută arta, arta ca strălucire a luminii adevărului, probabil această persoană este mai aproape de artist”.

Slujitorul lui Dumnezeu şi cunoscutul arhitect catalan Antoni Gaudí, şi-a dedicat ultimii unsprezece ani din viaţă construcţiei Templului Espiator al Sagrada Família, pe care îl numea cu căldură „Catedrala Săracilor”. Trăia în atâta simplitate şi austeritate încât era pe punctul de a fi confundat cu un cerşetor în accidentul rutier care i-a cauzat moartea.

Slujitorul lui Dumnezeu asista zilnic la Euharistie şi ducea o viaţă de milostivie. Numeroasele sale opere, printre ele şi absida a Sagrada Família au fost declarate de UNESCO drept Patrimoniu al Umanităţii.]]>
<![CDATA[Avem o fetiță minunată]]> Scriu pentru a vă povesti o minune facută prin mijlocirea Sf. Josemaría. Timp de opt ani, eu și soția mea n-am reușit să avem copii. Am început să spun zilnic rugăciunea Sf. Josemaría de pe iconiță
cerând ajutorul său, iar acum, dupa câteva luni, avem o fetiță minunată, care este bucuria vieții noastre. Asta n-ar fi fost posibil fără mijlocirea Sfântului Josemaría.]]>
<![CDATA[Fericit în şcoala sa nouă]]> Sfântul Josemaría mi-a făcut multe favoruri. Cel mai mare a fost acela de a se îngriji de fiul nostru abia născut care era incurabil. Chiar pe acest copil am vrut să schimbe şcoala cu una care ar fi mai potrivită cu ideile noastre. Am vorbit cu directorul centrului, şi mi-a spus că pentru el nu ar fi o problemă, dar că Inspecţia Educaţiei nu permitea schimbări la jumătatea anului. Am mers la Delegaţie rugându-mă la iconiţa fondatorului lui Opus Dei. Am ajuns acolo, şi aproape fără să mă asculte, m-au trimis să vorbesc cu altă persoană. Aceasta mi-a spus mai mult sau mai puţin că nu înţelegea de ce o plictisim cu această cerere. Deci, în sfârşit n-am avut nici o problemă şi copilul este fericit în şcoala sa nouă. Poate fi şi paradoxul: o prietenă a mea a vrut să facă acelaşi lucru cu aceleaşi date, şi în colocviul cu inspectorul nu au autorizat-o. Sunt foarte mulţumită pentru această favoare.]]> <![CDATA[Cine era Josemaría Escrivá]]> Film de 7 minute despre viața lui Josemaría Escrivá]]> <![CDATA[16.10.2013]]> Altă cădere... şi ce cădere!... Să disperi? Nu: să te smereşti şi să alergi, cu ajutorul Mariei, Maica ta, la Dragostea Milostivă a lui Isus. [...]]]> <![CDATA[16.10.1931]]> «Rugăciunea cea mai înălțătoare am avut-o […] când eram într-un tramvai, apoi mergând pe străzile din Madrid, contemplând această minunată realitate: Dumnezeu e Tatăl meu. [...]]]> <![CDATA[Unde este înmormântat sfântul Josemaría?]]> Sfântul Josemaría este înmormântat în Biserica Sfânta Maria a Păcii din Roma, pe stradă Viale Bruno Buozzi, nr. 75]]> <![CDATA[Cum era Sf. Josemaría?]]> Ioan Paul al II-lea, în discursul său în faţa participanţilor la canonizare sf. Josemaría a spus că „a fost un sfânt de o mare umanitate. Toţi cei cu care s-a întâlnit, indiferent de cultura lor sau de statutul social, l-au simţit ca pe un tată, devotat în totalitate în slujirea altora [...] pentru că el era convins că fiecare suflet este o comoară minunată”.]]> <![CDATA[AUDIO]]> Descarcă rugăciunea Sf. Josemaría în mp3]]> <![CDATA[Contul de Twitter al Sf. Josemaría]]> @St_Josemaria este contul de Twitter al Sf. Josemaría. Vizitează contul de Twitter al Sf. Josemaría. ]]> <![CDATA[AUDIO]]> Roagă-te Îngerul Domnului cu Sf. Josemaría]]> <![CDATA[Drum: Bestseller al spiritualității]]> 999 de puncte de meditaţie – numărul este dictat de devoţiunea autorului faţă de Preasfânta Treime – „pentru a face să iasă la iveală vreun gând care să te mişte...]]>